Czekamy na Ciebie!!!
...
Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2018/2019

 

Pierwszy okres

1.

Spotkanie   Zespołu Wychowawców

 

2.

Poinformowanie   uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i   zachowania

 

3.

Wystawienie   ostatecznych ocen śródrocznych

 

4.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej –klasyfikacja śródroczna

 

5.

Zebranie   z rodzicami – wywiadówka

 

Drugi okres - klasyfikacja roczna i końcowa dla klas   maturalnych

6.

Spotkanie   Zespołu Wychowawców

 

7.

Poinformowanie   uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 

8.

Poinformowanie   rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 

9.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej dla klas maturalnych

 

10.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i końcowa dla klas maturalnych.

 

Drugi okres –   klasyfikacja roczna

11.

Spotkanie   Zespołu Wychowawców

 

12.

Poinformowanie   uczniów przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 

13.

Poinformowanie   rodziców przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 

14.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej

 

15.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

 

16.

Egzaminy   poprawkowe

 

17.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – promocja po egzaminach poprawkowych

 
Początek strony