Czekamy na Ciebie!!!
...
Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

1.

Zebranie   z rodzicami - omówienie planu pracy

06.09.2018 roku

2.

Zebranie   z rodzicami – omówienie bieżących osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych

 

3.

Zebranie   z rodzicami – omówienie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych   w pierwszym okresie

 

4.

Zebranie   z rodzicami – omówienie bieżących osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych

 

 

Początek strony