Czekamy na Ciebie!!!
...

 

Terminy egzaminacyjne w roku szkolnym 2018/2019

 

Szczegółowe informacje na stronie OKE w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl

 

      

Egzamin   maturalny

1.

Złożenie   deklaracji maturalnych

do 30.09.2018

2.

Złożenie   ostatecznych deklaracji przystąpienia   do egzaminu maturalnego

do 07.02.2019

3.

Ogłoszenie   harmonogramu ustnego egzaminu maturalnego

do 05.03.3019

4.

Przekazanie   zdającym:

-   instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu,

-   zasad kodowania arkuszy i kart odpowiedzi,

- zasad   postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub   zdrowotnych,

 

 

5.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych wg harmonogramu   CKE

6.05.2019 -

6

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu

 

7.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych w terminie dodatkowym   wg harmonogramu CKE

 

8.

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu w terminie dodatkowym

 

9.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych w terminie poprawkowym   wg harmonogramu CKE

 

10.

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych w terminie poprawkowym   wg harmonogramu szkolnego

 

11.

   

12.

   

Egzamin   poprawkowy klasyfikacji rocznej

17.

Egzaminy   poprawkowe klasyfikacji rocznej wg szkolnego harmonogramu

27 - 31.08.2019

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

    1.

Złożenie   deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   w sesji styczeń/luty 2019 – kwalifikacja B.18

do 05.09.2017

    2.

Część   pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji   styczeń/luty 2019 - kwalifikacje B.18 i B.30

              

                    11.01.2018

    3.

Część   praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji   styczeń/luty 2019

- kwalifikacja B.30

- kwalifikacja B.18

 

 

19.01.2018

                 14 - 16.02.2018

    4.

Złożenie   deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   w sesji maj/lipiec 2019 – kwalifikacja B.33

                 18.02.2018

    5.

Część   pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj/lipiec 2019 - kwalifikacja B.33

                 19.06.2018

    6.

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w sesji maj/lipiec 2019 - kwalifikacja B.33
                26.06.2018

 

Początek strony