Czekamy na Ciebie!!!
...

Nasi absolwenci Liceum Ogólnokształcącego od wielu lat należą do ścisłej czołówki zarówno pod względem zdawalności egzaminu maturalnego jak i osiąganych wyników. Wskaźniki EWD nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do jakości kształcenia. W ostatnich dwóch latach zdawalność egzaminu maturalnego wynosiła 100%

Również absolwenci naszego Technikum bardzo dobrze radzą sobie z egzaminem maturalnym uzyskując zdawalność wyższą od średniej krajowej dla technikum.

Jest to ogromny naszych maturzystów jak i nauczycieli, którzy bezinteresownie pracują z młodzieżą w ramach dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów.

 

Początek strony