Czekamy na Ciebie!!!
...

Na bardzo wysokim poziomie wypadł w naszym Technikum egzamin zawodowy z kwalifikacji zawodowych. Zarówno pod względem zdawalności jak i osiągnietych średnich wyników nasi absolwenci należą do ścisłej czołówki potwierdzając wysoką jakość kształcenia zawodowego w naszej szkole. Zespołowi nauczycieli przedmiotów zawodowych przewodniczy dr Jakub Sikora wykładowca i pracownik naukowy Akademii Rolniczej w Krakowie.

 

 

Początek strony