Czekamy na Ciebie!!!
...

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/18

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Nasza oferta to nowoczesność i zapotrzebowanie rynkowe - tu znajdziesz swoje miejsce

 
Proponujemy aby uczeń realizował trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym w grupach  przedmiotowych, co gwarantuje realizację tych przedmiotów zgodnie z preferencjami. Wskazane profile sugerują dalsze kształcenie.

 

Z matematyką rozszerzoną

 

profil   politechniczny

język   angielski

matematyka

fizyka

 

rysunek   techniczny

 

 

profil   ekonomiczno - administracyjny

język   angielski

matematyka

geografia

 

informatyka w ekonomii

 

Z geografią rozszerzoną

 

profil   ekonomiczno - administracyjny

 

język   angielski

geografia  

matematyka

 

informatyka w ekonomii

 

 

profil   turystyczno – rekreacyjny

 

język   angielski

geografia

biologia  

  

ekonomia w praktyce

 

Z biologią rozszerzoną

 

profil   turystyczno – rekreacyjny

 

język   angielski

biologia  

geografia

 

ekonomia w praktyce

 

profil   medyczno – farmaceutyczno - kosmetologiczny

 

język   angielski

biologia  

chemia

 

język angielski w medycynie

 

Z językami rozszerzonymi

 

profil komunikacji społecznej

 

język angielski

język polski

historia

 

język polski w dziennikarstwie

 

 Podstawą utworzenia profilu jest grupa co najmniej 7 uczniów.

 

Ponadto istnieje możliwość przygotowywania się do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym z innych przedmiotów w ramach kół.
 

Zapewniamy:

 • Profesjonalną kadrę
 • Nowoczesne pracownie przedmiotowe
 • Wsparcie ze strony szkoły
 • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych

Nauczyciele są egzaminatorami OKE, czynnie uczestniczą w jej pracach, co umożliwia precyzyjne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

 

 

 

TO NAS WYRÓŻNIA

 

 • Doświadczona kadra pedagogiczna
 • Wysoki przyrost wiedzy - EWD - jeden z najwyższych w powiecie
 • Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych
 • Sukcesy sportowe
 • Sukcesy w konkursach
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych
 • Program stypendialny dla najlepszych uczniów
 • Obóz integracyjny dla klas pierwszych
 • Bogata oferta wycieczek szkolnych
 • Systematyczne wyjazdy do krakowskich teatrów
 • Współpraca ze środowiskiem
 • Atmosfera szkolna
 
 

 

 

Początek strony