Czekamy na Ciebie!!!
...

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/18

TECHNIKUM
KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA

Nasza oferta to nowoczesność i zapotrzebowanie rynkowe - tu znajdziesz swoje miejsce

W zakresie rozszerzonym proponujemy realizację dwóch przedmiotów odpowiadających kształceniu zawodowemu

pierwszy przedmiot:

matematyka

drugi przedmiot:

fizyka

Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie trzech kwalifikacji budowlanych:

B 18 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B 33 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B 30 - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowani dokumentacji przetargowej

Dodatkowo prowadzimy:

Kurs wózka widłowego

Kurs geodezji z praktyce

Zapewniamy:

 • Profesjonalną kadrę, w tym nauczycieli akademickich
 • Nowoczesne pracownie przedmiotowe i laboratoryjne
 • Praktyki zawodowe na najwyższym poziomie dzięki współpracy z firmami budowlanymi
 • Wsparcie ze strony szkoły
 • Naukę języka angielskiego w budownictwie

 • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych

Nauczyciele są egzaminatorami OKE, czynnie uczestniczą w jej pracach, co umożliwia precyzyjne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

TO NAS WYRÓŻNIA

 • Doświadczona kadra pedagogiczna
 • Wysoki przyrost wiedzy - EWD - jeden z najwyższych w powiecie
 • Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych
 • Sukcesy sportowe
 • Sukcesy w konkursach
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych
 • Program stypendialny dla najlepszych uczniów
 • Obóz integracyjny dla klas pierwszych
 • Bogata oferta wycieczek szkolnych
 • Systematyczne wyjazdy do krakowskich teatrów
 • Współpraca ze środowiskiem
 • Atmosfera szkolna
Początek strony