Czekamy na Ciebie!!!
...

99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli uczciliśmy podniosłą akademią. Uroczystość została przygotowana przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem pana Krzysztofa Wziątka.

W czasie widowiska artystycznego przypomniano trudną historię narodu polskiego w okresie rozbiorów, walkę Polaków o odzyskanie niepodległości oraz wydarzenia roku 1918. Elementy narracji przeplatane były pięknymi wierszami, przepełnionymi wielkim patriotyzmem, miłością i tęsknotą za niepodległą Ojczyzną oraz archiwalnymi filmami z tamtych lat

Początek strony