Czekamy na Ciebie!!!
...

W ramach projektu prowadzone są zajęcia on-line z matematyki, języka angielskiego w budownictwie oraz budownictwa oraz koło naukowe z matematyki. Przy wsparciu nowowczesnych technologii młodzież naszych szkół może brać udział w wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i Akademii Pedagogicznej.

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.4, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowi on kontynuację pilotażu realizowanego w latach 2013-2015.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym, a wśród nauczycieli podniesienie kompetencji w zakresie TIK. Celem projektu jest także umożliwienie współpracy wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi.

Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w Małopolsce, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię teleinformatyczną. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu informatycznego możliwa jest realizacja zajęć edukacyjnych prowadzonych w nowatorskiej formule, co umożliwia uczniom rozwijanie kompetencji kluczowych i cyfrowych w ramach aż z 11 obszarów tematycznych, za które odpowiedzialni są zaangażowani w projekt partnerzy z sektora i spoza finansów publicznych. Rolę lidera w projekcie pełni Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

W Liceum Ogólnokształcącym i Technikum w Lipnicy Wielkiej realizacja zajęć przebiega w 3 obszarach tematycznych: matematyka, budownictwo i język angielski zawodowy.

Realizacja projektu poprzedzona została diagnozą potrzeb młodzieży Liceum Ogólnokształcącego i Technikum.

 

Początek strony