Czekamy na Ciebie!!!
...

W środę 8 listopada 2017 roku w Sali Teatralnej Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Prezesa Rady Ministrów 307 stypendystom z województwa małopolskiego. Wyróżnionym uczniom dyplomy wręczyła Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty. Wśród stypendystów byli również nasi uczniowie: Michał Wziątek z Liceum Ogólnokształcącego i Daniel Wierzbiak z Technikum.

 

Pani Barbara Nowak gratulując stypendystom i ich rodzicom podziękowała nauczycielom za rzetelną pracę, która zaowocowała sukcesami podopiecznych.

Więcej: https://kuratorium.krakow.pl/uroczystosc-wreczenia-dyplomow-prezesa-rady-ministrow-stypendystom/

Początek strony