Czekamy na Ciebie!!!
...

W ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w roku szkolnym 2017/2018 Technikum w Lipnicy Wielkiej objęte zostało ewaluacją zewnętrzną problemową w zakresie wymagań „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. W okresie od 23 stycznia do 05 lutego b.r., wizytatorzy Kuratorium Oświaty wykonują czynności ewaluacyjne w zakresie:

  • obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli,
  • przeprowadzają ankiety z uczniami, rodzicami, nauczycielami i dyrektorem szkoły,
  • przeprowadzają wywiad z uczniami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi i dyrektorem szkoły,
  • analizują dokumentację szkolną,
  • obserwują życie szkolne.

Z zakończonej ewaluacji przygotowany zostanie raport, który będzie opublikowany na stronie internetowej Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Raport z przeprowadzonej ewaluacji jest dostępny pod linkiem: http://old.kuratorium.krakow.pl/index?ac=608&id=0


 

Początek strony