Czekamy na Ciebie!!!
...

Michał Wziątek, uczeń klasy II LO w Lipnicy Wielkiej, przygotowany przez pana Krzysztofa Wziątka, wziął udział w XLIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne i MEN. Po przeprowadzeniu pisemnych i ustnych eliminacji I stopnia uzyskał 90%. Tym samym  zakwalifikował się do II etapu olimpiady, która odbyła się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i składała się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Podczas pierwszej części uczniowie pisali wypracowanie na jeden z sześciu tematów, ustalonych przez Komitet Główny, które obejmowały wszystkie epoki historyczne. Praca Michała została oceniona na bardzo dobry, co kwalifikowało go do etapu ustnego.
W tej części uczestnicy odpowiadali na pytania Komisji składającej się z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego. Uczniowie musieli opanować szeroką wiedzę z zakresu  wybranej specjalności, podstawy programowej poziomu rozszerzonego i wybranych lektur.
Michał wykazał się dużą znajomością materiału i umiejętnościami historycznymi, uzyskując łącznie 85% punktów. Należy zaznaczyć, że był jednym z trzech uczniów spoza krakowskich liceów, którzy zdobyli tak wysoki wynik.

Gratulujemy Michałowi i nauczycielowi prowadzącemu osiągniętego sukcesu. :)

Początek strony