Czekamy na Ciebie!!!
...

 

Terminy egzaminacyjne w roku szkolnym 2018/2019

 

Szczegółowe informacje na stronie OKE w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl

 

      

Egzamin   maturalny

1.

Złożenie   deklaracji maturalnych

do 30.09.2018

2.

Złożenie   ostatecznych deklaracji przystąpienia   do egzaminu maturalnego

do 07.02.2019

3.

Ogłoszenie   harmonogramu ustnego egzaminu maturalnego

do 05.03.3019

4.

Przekazanie   zdającym:

-   instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu,

-   zasad kodowania arkuszy i kart odpowiedzi,

- zasad   postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub   zdrowotnych,

 

 

5.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych wg harmonogramu   CKE

6.05.2019 -

6

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu

 

7.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych w terminie dodatkowym   wg harmonogramu CKE

 

8.

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu w terminie dodatkowym

 

9.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych w terminie poprawkowym   wg harmonogramu CKE

 

10.

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych w terminie poprawkowym   wg harmonogramu szkolnego

 

11.

   

12.

   

Egzamin   poprawkowy klasyfikacji rocznej

17.

Egzaminy   poprawkowe klasyfikacji rocznej wg szkolnego harmonogramu

27 - 31.08.2019

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

    1.

Złożenie   deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   w sesji styczeń/luty 2019 – kwalifikacja B.18

do 05.09.2017

    2.

Część   pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji   styczeń/luty 2019 - kwalifikacje B.18 i B.30

              

                    11.01.2018

    3.

Część   praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji   styczeń/luty 2019

- kwalifikacja B.30

- kwalifikacja B.18

 

 

19.01.2018

                 14 - 16.02.2018

    4.

Złożenie   deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   w sesji maj/lipiec 2019 – kwalifikacja B.33

                 18.02.2018

    5.

Część   pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj/lipiec 2019 - kwalifikacja B.33

                 19.06.2018

    6.

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w sesji maj/lipiec 2019 - kwalifikacja B.33
                26.06.2018

 

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

1.

Zebranie   z rodzicami - omówienie planu pracy

06.09.2018 roku

2.

Zebranie   z rodzicami – omówienie bieżących osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych

 

3.

Zebranie   z rodzicami – omówienie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych   w pierwszym okresie

 

4.

Zebranie   z rodzicami – omówienie bieżących osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

 

    Lp.

Data

Dzień tygodnia

Uwagi

     1.     02.11.2018

piątek

Dzień wolny po Wszystkich Świętych

     2.  10.01.2019  czwartek Egzamin pisemny z kwalifikacji  B.18 i B.30
     3.  02.05.2019  czwartek Między dniami wolnymi 1 i 3 maja
     4.  06.05.2019  poniedziałek Egzamin maturalny z języka polskiego
     5.  07.05.2019  wtorek Egzamin   maturalny z matematyki
     6.  08.05.2019  środa Egzamin   maturalny z języka angielskiego
     7.  09.05.2019  czwartek Egzamin   maturalny z matematyki poziom rozszerzony
     8.  17.06.2019  poniedziałek Egzamin pisemny z kwalifikacji Technikum
     9.  18.06.2019  wtorek Egzamin pisemny z kwalifikacjiTechnikum
    10.  19.06.2019

środa

Przed     zakończeniem zajęć dydaktycznych

 

Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2018/2019

 

Pierwszy okres

1.

Spotkanie   Zespołu Wychowawców

 

2.

Poinformowanie   uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i   zachowania

 

3.

Wystawienie   ostatecznych ocen śródrocznych

 

4.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej –klasyfikacja śródroczna

 

5.

Zebranie   z rodzicami – wywiadówka

 

Drugi okres - klasyfikacja roczna i końcowa dla klas   maturalnych

6.

Spotkanie   Zespołu Wychowawców

 

7.

Poinformowanie   uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 

8.

Poinformowanie   rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 

9.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej dla klas maturalnych

 

10.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i końcowa dla klas maturalnych.

 

Drugi okres –   klasyfikacja roczna

11.

Spotkanie   Zespołu Wychowawców

 

12.

Poinformowanie   uczniów przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 

13.

Poinformowanie   rodziców przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 

14.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej

 

15.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

 

16.

Egzaminy   poprawkowe

 

17.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – promocja po egzaminach poprawkowych

 

Kalendarz roku 2018/2019


 

1.

Pierwszy   okres roku szkolnego 2018/2019

01.09.2018 – 04.01.2019

2.

Zimowa   przerwa świąteczna

22.12.2018 – 01.01.2019

3.

Drugi okres roku szkolnego 2018/2019 dla klas maturalnych

05.01 - 26.04.2019

4.

Drugi   okres roku szkolnego 2018/2019 dla pozostałych klas

07.01 – 21.06.2019

5.

Ferie zimowe

14.01 – 27.01.2019

6.

Wiosenna   przerwa świąteczna

18.04 – 23.04 2019

7.

Zakończenie zajęć dydaktycznych dla klas kończących szkołę

26.04.2019

8.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

21.06.2019

 9.

 Ferie   letnie - wakacje

22.06 – 31.08.2019

Początek strony